Opportunitajiet għal kumpaniji ekoloġiċi

Il-punt ta’ kuntatt bejn iż-żgħażagħ u kumpaniji tal-ekonomija ekoloġika.

Jekk taqa’ taħt il-kappa ta’ kumpanija ‘ekoloġika’, INTERCEPT isib, iħarreġ, iħallas u jintroduċilek l-aktar kandidati xierqa għal opportunitajiet ta’ internship: kulma għandek bżonn hu li tissieħeb u tkun tista’ tibbenefika mill-iskema pilota tagħna. Wieħed mill-aqwa impjegati futuri tiegħek jista’ jkun fosthom!

  Awtorizzazzjoni tal-Protezzjoni tad-Data

  Dikjarazzjoni

  Motivating mobilizing supporting NEETs green career pathway. Call: Unlocking Youth Potential Project No. 2020-1-0033 Lead partner: Jobsplus Duration: 29 months

  www.eeagrants.org

  RABTA UTLI

  Il-proġett INTERCEPT jibbenefika minn għotja ta’ €2.18M mill-Iżlanda, mil-Liechtenstein u min-Norveġja permezz tal-Fond ta’ Għotjiet taż-ŻEE u tan-Norveġja għall-Impjieg taż-Żgħażagħ.