Sħubija

Preżentazzjoni tal-grupp ta’ ħidma ta’ INTERCEPT.

Il-Litwanja, Malta, l-Italja, il-Polonja, is-Slovakkja u l-Lussemburgu huma s-6 pajjiżi Ewropej li joriġinaw mid-9 organizzazzjonijiet li qed jikkollaboraw mal-proġett Intercept.

  • Minn Malta, il-Jobsplus huwa s-sieħeb ewlieni li se jikkoordina l-proġett kollu.
  • Analitika Viżjonarja mil-Litwanja, CASE - Ċentru għar-Riċerka Soċjali u Ekonomika mill-Polonja u l-Istitut tar-Riċerka Ekonomika - l-Akkademja Slovakka tax-Xjenzi se tkun qed tieħu ħsieb l-aspetti tar-riċerka tal-proġett;
  • Ir-Reġjun tat-Toskana, l-Anci Toscana uċ-Ċentru tal-Università ta’ Grosseto fl-Italja se jiffukaw fuq il-komunikazzjonijiet, is-sensibilizzazzjoni u l-iżvilupp tat-taħriġ;
  • Anci Toscana, flimkien mal-Jobsplus us-Servizz Pubbliku tal-Impjiegi Litwan, se jmexxi t-taħriġ innovattiv fil-ħiliet ekoloġiċi li se jinvolvi 300 NEET fit-tliet pajjiżi (il-Litwanja, Malta u l-Italja);
  • Bħala s-sieħeb espert tal-proġett, l-ADEM, l-Aġenzija Nazzjonali tal-Impjiegi tal-Lussemburgu, se taqsam għarfien dwar il-mekkaniżmi tas-suq tax-xogħol u se tkun ta’ gwida għal żgħażagħ li qed ifittxu impjieg.
priscilla-du-preez-cIfLUEZYLVg-unsplash

Jobs Plus

Imwieled f’fażi rigoruża ta’ tiġdid, Jobsplus huwa ffukat fuq viżjoni ddedikata u fuq missjoni speċjalizzata mfassla biex tissodisfa l-ħtiġijiet u tħeġġeġ is-suċċess tas-settur lokali tal-impjiegi u t-taħriġ tal-lum.

Skopri aktar

Ekonomicky ustav SAV

L-Istitut tar-Riċerka Ekonomika tal-Akkademja Slovakka tax-Xjenzi ilu jiffoka l-attivitajiet ta’ riċerka tiegħu fil-qasam tal-globalizzazzjoni u l-proċessi ta’ adattament fil-kuntest Ewropew mill-1953.

Skopri aktar

Employment Service

Is-Servizz Pubbliku Litwan tal-Impjiegi huwa aġenzija tal-gvern organizzata taħt il-Ministeru tas-Sigurtà Soċjali u x-Xogħol, prinċipalment responsabbli għas-servizz pubbliku tal-impjiegi u għall-implimentazzjoni tal-politiki tas-suq tax-xogħol.

Skopri aktar

Anci Toscana

Anci hija assoċjazzjoni reġjonali li l-għan tagħha huwa li ssaħħaħ u tikkonsolida l-awtonomija istituzzjonali, regolatorja, finanzjarja u organizzattiva tat-territorji tat-Toskana. Anci sservi lill-muniċipalitajiet tat-Toskana billi tissapportjahom u tgħinhom joħolqu networks f’kull settur.

Skopri aktar

Regione Toscana

Ir-Regione Toscana huwa l-korp reġjonali li jamministra t-territorju u l-muniċipalitajiet tat-Toskana u li l-funzjonijiet u s-setgħat tiegħu huma skont il-prinċipji stabbiliti mill-Kostituzzjoni Taljana.

Skopri aktar

Fondazione Polo Universitario Grossetano

Mit-twaqqif tiegħu fl-1998,il-Polo Universitario Grossetano ġie appoġġjat mill-istituzzjonijiet pubbliċi lokali ewlenin, l-assoċjazzjonijiet kummerċjali l-aktar rappreżentattivi u firxa wiesgħa ta’ assoċjazzjonijiet u individwi privati.

Skopri aktar

Visionary Analytics

Kumpanija konsultattiva bbażata fuq ir-riċerka li tipprovdi servizzi ta’ riċerka, evalwazzjoni u servizzi ta’ konsulenza oħra għall-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, organizzazzjonijiet internazzjonali u gvernijiet nazzjonali.

Skopri aktar

CASE

Iċ-Ċentru għar-Riċerka Soċjali u Ekonomika huwa istitut ta’ riċerka indipendenti u mingħajr skop ta’ qligħ imsejjes fuq l-idea li t-tfassil ta’ politika bbażata fuq ir-riċerka huwa vitali għall-benesseri ekonomiku tas-soċjetajiet. Stabbilit f’Varsavja fl-1991, CASE llum huwa rikonoxxut bħala l-aqwa grupp ta’ riflessjoni fl-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant u huwa wieħed mill-aktar gruppi ta’ riflessjoni rispettati internazzjonalment.

Skopri aktar

Adem

ADEM, l-aġenzija nazzjonali tal-impjiegi, hija l-ewwel punt ta’ kuntatt għal dawk li qed ifittxu xogħol u għall-impjegaturi fil-Lussemburgu. Imqiegħed taħt l-awtorità tal-Ministeru tax-Xogħol, l-Impjiegi u l-Ekonomija Soċjali u ta’ Solidarjetà, l-irwol primarju tal-ADEM huwa li jqabbel l-offerti u d-domandi fis-suq tax-xogħol.

Skopri aktar

Motivating mobilizing supporting NEETs green career pathway. Call: Unlocking Youth Potential Project No. 2020-1-0033 Lead partner: Jobsplus Duration: 29 months

www.eeagrants.org

RABTA UTLI

Il-proġett INTERCEPT jibbenefika minn għotja ta’ €2.18M mill-Iżlanda, mil-Liechtenstein u min-Norveġja permezz tal-Fond ta’ Għotjiet taż-ŻEE u tan-Norveġja għall-Impjieg taż-Żgħażagħ.