Parama

Dirbame kartu dėl “žalesnės” Europos

EEE ir Norvegijos fondai yra Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos indėlis kuriant ekologišką ir konkurencingą Europą. Bendri tikslai: mažinti ekonominius ir socialinius skirtumus Europoje bei stiprinti dvišalius santykius tarp šalių donorių ir 15 ES šalių Vidurio ir Pietų Europoje bei Baltijos šalyse. Trys šalys donorės glaudžiai bendradarbiauja su ES pagal Europos ekonominės erdvės (EEE) susitarimą. Pagal nuoseklias dotacijų schemas 1994–2014 m. donorai skyrė 3,3 mlrd. EUR. 2014–2021 m. EEE ir Norvegijos dotacijos sudaro 2,8 mlrd. EUR.

karsten-wurth-0w-uTa0Xz7w-unsplash
EEA and Norway Grants bag_0

Šio periodo prioritetai yra:

#1 Inovacijos, moksliniai tyrimai, švietimas ir konkurencingumas #2 Socialinė įtrauktis, jaunimo užimtumas ir skurdo mažinimas #3 Aplinka, energija, klimato kaita ir mažiau CO2 į aplinką išskirianti ekonomika #4 Kultūra, pilietinė visuomenė, viešasis administravimas ir pagrindinės teisės #5 Teisingumo ir vidaus reikalai Paramos skyrimas atspindi ES Sanglaudos fondo kriterijus, skirtus šalims narėms, kuriose pajamos vienam gyventojui yra mažesnės nei 90 % ES vidurkio. EEE ir Norvegijos dotacijų schema susideda iš dviejų finansinių mechanizmų: EEE dotacijų ir Norvegijos dotacijų. EEE dotacijas bendrai finansuoja Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija, kurių įnašai yra pagrįsti jų BVP. Norvegijos dotacijas finansuoja tik Norvegija.

Motivating mobilizing supporting NEETs green career pathway. Call: Unlocking Youth Potential Project No. 2020-1-0033 Lead partner: Jobsplus Duration: 29 months

www.eeagrants.org

NAUDINGA NUORODA

INTERCEPT skirta 2,18 mln. EUR dotaciją iš Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos per EEE ir Norvegijos dotacijų fondą jaunimo užimtumui.