Għotjiet

Naħdmu flimkien għal Ewropa ekoloġika

L-Għotjiet taż-ŻEE u tan-Norveġja jirrappreżentaw il-kontribuzzjoni tal-Iżlanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja lejn Ewropa ekoloġika, kompetittiva u inklużiva. Hemm żewġ skopijiet ġenerali: li jitnaqqsu d-disparitajiet ekonomiċi u soċjali fl-Ewropa, u li jissaħħu r-relazzjonijiet bilaterali bejn il-pajjiżi donaturi u 15-il pajjiż tal-UE fl-Ewropa Ċentrali u tan-Nofsinhar u l-Baltiku. It-tliet pajjiżi donaturi jikkooperaw mill-qrib mal-UE permezz tal-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE). Id-donaturi pprovdew €3.3 biljun permezz ta’ skemi ta’ għotjiet konsekuttivi bejn l-1994 u l-2014. Għall-perjodu 2014-2021, l-Għotjiet taż-ŻEE u tan-Norveġja jammontaw għal €2.8 biljun.

karsten-wurth-0w-uTa0Xz7w-unsplash
EEA and Norway Grants bag_0

Il-prijoritajiet għal dan il-perjodu huma:

#1 Innovazzjoni, Riċerka, Edukazzjoni u Kompetittività
#2 Inklużjoni Soċjali, Impjieg taż-Żgħażagħ u Tnaqqis tal-Faqar
#3 Ambjent, Enerġija, Tibdil fil-Klima u Ekonomija b’Livell Baxx ta’ Emissjonijiet ta’ Karbonju
#4 Il-Kultura, is-Soċjetà Ċivili, il-Governanza Tajba u d-Drittijiet Fundamentali
#5 Ġustizzja u Affarijiet Interni

L-eliġibbiltà għall-Għotjiet tirrifletti l-kriterji stabbiliti għall-Fond ta’ Koeżjoni tal-UE mmirat lejn pajjiżi membri fejn l-Introjtu Nazzjonali Gross (ING) għal kull abitant huwa inqas minn 90% tal-medja tal-UE. L-iskema tal-għotjiet taż-ŻEE u tan-Norveġja tikkonsisti f’żewġ mekkaniżmi: l-Għotjiet taż-ŻEE u tan-Norveġja. L-Għotjiet taż-ŻEE huma ffinanzjati mill-Iżlanda, mil-Liechtenstein u min-Norveġja, li l-kontribuzzjonijiet tagħhom huma bbażati fuq il-Prodott Gross Domestiku (PDG) tagħhom. L-Għotjiet tan-Norveġja huma ffinanzjati biss min-Norveġja.

Motivating mobilizing supporting NEETs green career pathway. Call: Unlocking Youth Potential Project No. 2020-1-0033 Lead partner: Jobsplus Duration: 29 months

www.eeagrants.org

RABTA UTLI

Il-proġett INTERCEPT jibbenefika minn għotja ta’ €2.18M mill-Iżlanda, mil-Liechtenstein u min-Norveġja permezz tal-Fond ta’ Għotjiet taż-ŻEE u tan-Norveġja għall-Impjieg taż-Żgħażagħ.