Proġett

INTERCEPT għandu l-għan li joħroġ il-potenzjal taż-żgħażagħ fis-settur ekoloġiku.

Il-proġett qed iwettaq riċerka dwar NEETS (persuni Barra mill-Edukazzjoni, mill-Impjieg jew mit-Taħriġ) u dwar kumpaniji ekoloġiċi, filwaqt li qed jidentifika l-ħtiġijiet u l-opportunitajiet f’dan il-qasam: se jagħżel 300 NEET ta’ bejn il-25 u d-29 sena fl-Italja, f’Malta u fil-Litwanja, li se jiġu mħarrġa u rreġistrati f’internships imħallsa ta’ tliet xhur f’negozji ekoloġiċi. Din hija esperjenza pilota u, għalhekk, l-effettività tagħha se tiġi ttestjata u evalwata lokalment. Fi tmiem il-proġett, l-informazzjoni kollha miġbura fit-tliet piloti lokali se tintuża biex jiġu żviluppati rakkomandazzjonijiet ta’ politika għall-Istituzzjonijiet Ewropej.

adrien-king-XzBluXxBoyQ-unsplash
melissa-askew-tSlvoSZK77c-unsplash-1920x1440

Il-kuntest tal-proġett INTERCEPT

Bla dubju, il-ġenerazzjoni żagħżugħa tal-lum se tkun l-aktar affettwata mit-tibdil fil-klima globali. F’dan il-kuntest, l-użu ta’ investimenti f’ekonomija ekoloġika jista’ jgħin biex jiġi assigurat futur ġust u ekwu li jtejjeb il-ħajja tan-nies permezz tal-avvanz tal-benesseri ambjentali u soċjali. Sabiex jiġi assigurat li tali trasformazzjoni tkun inklużiva u sostenibbli, il-politika għandha toħloq soluzzjonijiet li jżidu wkoll il-parteċipazzjoni ta’ gruppi vulnerabbli, bħaż-żgħażagħ li huma Barra mill-Edukazzjoni, Impjieg jew Taħriġ (NEETs). Is-sapport lejn NEETs sabiex jakkwistaw il-ħiliet u l-esperjenza tax-xogħol neċessarji biex jiksbu impjiegi fis-settur ekoloġiku huwa investiment bi dħul potenzjali għoli u b’għodda promettenti għall-inklużjoni soċjali.

Lil min
irridu nilħqu?

Żgħażagħ li qed ifittxu xogħol

Jekk int żagħżugħ ta’ bejn il-25 u d-29 sena li qed tfittex xogħol u li int interessat li tibni karriera li tħalli impatt pożittiv fuq l-ambjent, INTERCEPT joffrilek opportunità imprezzabbli.

Skopri aktar

Kumpaniji ekoloġiċi

Jekk taqa’ taħt il-kappa ta’ kumpanija ‘ekoloġika’, INTERCEPT isib, iħarreġ, iħallas u jintroduċilek l-aktar kandidati xierqa għal opportunitajiet ta’ internship!

Skopri aktar

Motivating mobilizing supporting NEETs green career pathway. Call: Unlocking Youth Potential Project No. 2020-1-0033 Lead partner: Jobsplus Duration: 29 months

www.eeagrants.org

RABTA UTLI

Il-proġett INTERCEPT jibbenefika minn għotja ta’ €2.18M mill-Iżlanda, mil-Liechtenstein u min-Norveġja permezz tal-Fond ta’ Għotjiet taż-ŻEE u tan-Norveġja għall-Impjieg taż-Żgħażagħ.