Opportunitajiet għal żgħażagħ li qed ifittxu xogħol

Akkwista aktar informazzjoni dwar opportunitajiet ta’ xogħol fi ħdan l-ekonomija ekoloġika.

Jekk int żagħżugħ li qed tfittex xogħol u interessat tibni karriera li tħalli impatt pożittiv fuq l-ambjent, INTERCEPT joffrilek il-possibbiltà li tipparteċipa għal perjodu ta’ taħriġ u għal internship biex tittestja l-aspirazzjonijiet tiegħek. B’mod partikolari, il-proposta tagħna hija mmirata lejn NEETs żgħażagħ (Barra mill-Edukazzjoni, mill-Impjieg jew mit-Taħriġ) ta’ bejn il-25 u d-29 sena. Il-perjodu ta’ xogħol imħallas ta’ tliet xhur ma’ kumpaniji lokali attivi fis-settur tal-ekonomija ekoloġika se jkun inċentiv biex iżżid il-ħiliet tiegħek u toħloq futur għal xogħlok.

Motivating mobilizing supporting NEETs green career pathway. Call: Unlocking Youth Potential Project No. 2020-1-0033 Lead partner: Jobsplus Duration: 29 months

www.eeagrants.org

RABTA UTLI

Il-proġett INTERCEPT jibbenefika minn għotja ta’ €2.18M mill-Iżlanda, mil-Liechtenstein u min-Norveġja permezz tal-Fond ta’ Għotjiet taż-ŻEE u tan-Norveġja għall-Impjieg taż-Żgħażagħ.