Projekto partneriai

Susipažinkite su Intercept darbo grupe.

Lietuva, Malta, Italija, Lenkija, Slovakija ir Liuksemburgas yra 6 Europos šalys, iš kurių 9 organizacijos bendradarbiauja įgyvendinant projektą Intercept.

  • Jobsplus iš Maltos yra pagrindinis partneris, kuris koordinuoja visą projektą.
  • „Visionary Analytics“ iš Lietuvos, CASE – Socialinių ir ekonominių tyrimų centras iš Lenkijos ir Ekonominių tyrimų institutas – Slovakijos mokslų akademija prižiūrės projekto tyrimų aspektus;
  • Toskanos regionas, Anci Toscana ir Grosseto universitetas Italijoje daugiausia dėmesio skiria komunikacijai, informavimo ir mokymo veikloms;
  • Anci Toscana su Jobsplus ir Lietuvos Užimtumo tarnyba bandys naujoviškus “žalių” įgūdžių mokymus, kuriuose dalyvaus 300 NEETs jaunimo visose trijose šalyse (Lietuvoje, Maltoje ir Italijoje);
  • Kaip projekto ekspertas partneris ADEM, Liuksemburgo nacionalinė užimtumo agentūra, dalinsis žiniomis apie darbo rinkos mechanizmus ir jaunų darbo ieškančių asmenų orientavimą.
priscilla-du-preez-cIfLUEZYLVg-unsplash

Jobs Plus

Jobsplus yra orientuotas į specializuotą veiklą, skirtą patenkinti paskatinti vietinio užimtumo poreikį ir mokymo sektoriaus sėkmę.

Sužinokite daugiau

Ekonomicky ustav SAV

Slovakijos mokslų akademijos Ekonominių tyrimų institutas savo mokslinę veiklą globalizacijos ir prisitaikymo procesų Europos kontekste srityje telkia nuo 1953 m.

Sužinokite daugiau

Employment Service

Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atsakinga už valstybinę darbo rinkos politikos įgyvendinimą.

Sužinokite daugiau

Anci Toscana

Anci yra regioninė asociacija, kurios tikslas yra stiprinti ir konsoliduoti Toskanos teritorijų institucinę, reguliavimo, finansinę ir organizacinę autonomiją. Ji aptarnauja Toskanos savivaldybes, remdama ir padėdama joms kurti bendradarbiavimo tinklus kiekviename sektoriuje.

Sužinokite daugiau

Regione Toscana

Regione Toscana yra regioninė institucija, kuri administruoja Toskanos teritoriją, savivaldybes ir turi savo funkcijas bei įgaliojimus pagal Italijos Konstitucijoje nustatytus principus.

Sužinokite daugiau

Fondazione Polo Universitario Grossetano

Polo Universitario Grossetano universitetas nuo pat jo įkūrimo 1998 m. yra palaikomas vietos institucijų, prekybos asociacijų ir privačių asmenų.

Sužinokite daugiau

Visionary Analytics

Konsultacinė įmonė, teikianti taikomųjų tyrimų, vertinimo ir kitas konsultacines paslaugas Europos Sąjungos institucijoms, tarptautinėms organizacijoms ir nacionalinėms vyriausybėms.

Sužinokite daugiau

CASE

Socialinių ir ekonominių tyrimų centras yra nepriklausomas, pelno nesiekiantis tyrimų institutas, įkurtas remiantis idėja, kad moksliniais tyrimais pagrįstos politikos formavimas yra gyvybiškai svarbus visuomenės ekonominei gerovei. Įkurtas 1991 m. Varšuvoje, CASE šiandien yra pripažintas Centrinėje ir Rytų Europoje ir vienas labiausiai vertinamų ekspertų centras.

Sužinokite daugiau

Adem

ADEM, nacionalinė įdarbinimo agentūra, yra pirmasis darbo ieškančių asmenų ir darbdavių kontaktinis centras Liuksemburge. ADEM, kuri yra pavaldi Darbo, užimtumo ir socialinės bei solidarumo ekonomikos ministerijai, pagrindinė užduotis yra suderinti darbo rinkos pasiūlymus ir poreikius.

Sužinokite daugiau

Motivating mobilizing supporting NEETs green career pathway. Call: Unlocking Youth Potential Project No. 2020-1-0033 Lead partner: Jobsplus Duration: 29 months

www.eeagrants.org

NAUDINGA NUORODA

INTERCEPT skirta 2,18 mln. EUR dotaciją iš Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos per EEE ir Norvegijos dotacijų fondą jaunimo užimtumui.